– Tjenester og priser

  • Installasjon (solenergi, Wallas, kjøleskap, komfyr, etc.)
  • Transport
  • Snømåking av hyttetak

 

  • Timepris installasjon......... kr320
  • Timepris trefelling .......... kr320
  • Timepris for traktor.......... kr520
  • Bil........................... kr5 pr.km (pluss evt. bomavgifter)
Alle priser er eks.mva.